Müstəqilliyimizin bünövrəsi və dönməzliyə gedən yol