“Xüdavənk məbədini türk qızı Arzu Xatun tikdirib”-Tədqiqatçı