“Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi!”-ALİ BAŞ KOMANDAN