Professor Leyla Gərayzadə xalqımızın birliyindən yazdı