“Məhkəmələrdə 1-ci şəxslər mütləq dəyişdirilməlidir!”