Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin vəfatından 17 il keçir