Azərbaycanlılar Almaniyada “Varlıq” adlı xeyriyyə fondu yaratdı