Azərbaycan xalqı bu şanlı və möhtəşəm qələbəyə layiqdir