“Yayım məsələsi ifadə azadlığına birbaşa bağlıdır”