“Türkiyə ilə sıx əlaqələrimiz bundan sonra da inkişaf edəcək”