Şuşa şəhəri Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edildi