Sovet işğalına qarşı Gəncədə baş verən MÜQAVİMƏT HƏRƏKATI