Naxçıvan-İğdır qaz kəmərinin reallaşdırılması üçün qərar verildi