Mingəçevir teatrı Şamaxıda açıq səma altında tamaşa göstərəcək