Mingəçevir Dövlət Universiteti sürətlə modernləşir