MDU müasirləşmə mərhələsində: yeni hədəflər və əsas nailiyyətlər