Ev təsərrüfatlarının kredit borcu-İctimai rəy sorğusunun nəticələri