Elçin Məhərrəm: ”…damarlarıma qədər nüfuz etməyi özünə məqsəd bilən mistik bir “parazitdir”.