Azərbaycanın sensasion planı-Proseslər Xankəndiyə gedən yolu göstərir