“Azərbaycanın iqtisadi platforması liderlik gücünün göstəricisidir”