“Azərbaycanın enerji resurslarına Avropada çox böyük təlabat var”