Azərbaycan teleməkanının mədəniyyət müstəvisinə Heydər Əliyev baxışı-Fəxriyyə Lilpar yazır