AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi