Alt-üst olmuş istiqraz bazarı: ABŞ tənəzzüldədirmi?!