“…yenə ağzınızda sözünüz durmur…”

Paşa Talıblı: “Elə həmənkiyəm dərdi-sərimlə…”

Ağzıgöyçəklər…

Elə həmənkiyəm dərdi-sərimlə…

…ömrümdə-günümdə həmənkiyəm mən!

…arxamı boş görüb gözünüz gülür,

diliniz dalımca danışır yaman!

= = = = = = =

…yenə ağzınıza gücünüz çatmır,

deməkdən çənəniz yenə lax düşüb.

…mənə susmaq düşüb dərdin önündə,

eh, sizə də laf-laf danışmaq düşüb.

= = = = = =

…yenə ağzınızda sözünüz durmur

—bilirəm, deməyə yoxdu yeriniz.

…ay ağzıgöyçəklər, nə göyçəksiniz!

Mən də bu görkəmdə sizin biriniz…

***

(Emil Rasimoğluna bir neçə sual)

…yenəmi köçür durnalar,

yenəmi çiçəklər qalır?

…yahu, yenəmi bir rüzgar?

Tökülür atların nalı…

= = = = = =

…yenə dilsizdimi sükut?

…şahə qalxmaqdamı umud?

…göy üzü yenəmi bulud?

Necədi quşların halı?

= = = = = =

…düz gəldik, düz getdik —həmən!

…bir gəldik, yüz getdik — həmən!

…biz gəldik, biz getdik —həmən!

Nə oldu dünyanın dalı?..

****

Bir gül olmalı…

Havadı, nə bilmək olur…

…bükülsə — bürkü olmalı.

…ən acı, nə varsa —adı

qürbət ya sürgün olmalı.

= = = = = =

…açıl, açıl, baxaq —nədir

tellərində duvaq…nədir?

…yaşıl-yaşıl, ağ-ağ —nədir,

deyəsən, bir gül olmalı.

= = = = = =

…eşik qar, içəri darmı?

…Yaradan hamıya yarmı?!

…olacağa çarə varmı? —

olmalı, bir gün olmalı!

*****

Bu fani belə şirinmi…

…dilimiz duaya çatmır,

əlimiz göyəmi yoxsa?

…yurdamı bənzər tənhalıq,

qurdamı, nəyəmi…yoxsa?

= = = = = =

…bir yuxarı bir aşağı!

…günorta günün işığı.

…bir-birinin yaraşığı—

qılıncmı, tiyəmi…yoxsa?

= = = = = =

…bu dad—sözünmü, şerinmi,

xeyirinmi ya şərinmi?

…bu fani belə şirinmi? —

ölürük deyəmi, yoxsa?

 = = = = = =

…göz yaşından keçib getdim,

bir buğda dənindən keçdim.

…eşqi olanın könlündən,

bir fəthin günündən keçdim.

= = = = = = =

…dünyanın duzuna getdim,

üç arşın bezinə getdim!

…bir yolu düzünə getdim,

bir yolu enindən keçdim.

= = = = = = =

…başımı dərdə qaldırdım,

qaldırdım, bir də qaldırdım!

…duanı yerdən qaldırdım,

Allahın önündən keçdim.

****

Çöl…

…yanıldı, deyənlər—gücün yox daha!

…yanıldı,görənlər —ağrımı üzdə!

…öz ağlım həmişə əlimin altda;

mən əl götürmədim ağlımın üstdən!

= = = = = = =

…nə çoxdu ağlıma dil uzadanlar!

…eh, məni gözünnən yeyənlər nə çox!

Beləcə, min ildi döyüş günümə

hələ “balacadı” deyənlər nə çox!

= = = = = = =

…yazılı daşlardı yazı masam da!

Nə yazdım, daşların dilində yazdım…

…çölləmə deyiləm, çöl adamıyam!

…şeri də bir qıpçaq çölündə yazdım!

= = = = = = =

…mən ÇÖLdən gəlmişəm, çöl adamıyam!

…yanıldı, deyənlər —köçün yox daha!

…şerimi bir qıpçaq çölündə yazdım!

…yanıldı, deyənlər —gücün yox daha!

Paşa Talıblı

Rusiya Federasiyası