Polad generalım-Südabə Sərvi yazır…

POLAD GENERALIM

Ey igidim! Ər oglu ər!  Ölümünlə  tarix yazdın!

Milyonların ürəyindən bir əbədi şəkil asdın!

Sən yaşadın kişi kimi,  kişi kimi ömür sürdün!

Şəhadətə  kişi kimi  qanadlandın.

Vətən üçün,   millət üçün   candan yandın!

Vücudunda,  ürəyində  bir yenilməz əsgər andın!

Qorudun öz torpagını kişi kimi,  mərd-mərdanə.

Min yaşasın sənin kimi qəhrəmanı dogan ana!

Ey şəhidim, açıq alnım! Qürur yerim! Adım-sanım!

Hansı adla səni anım? Mənim Polad generalım!

= = = = = =

Əsgərinə öz cibindən cib xərcliyi verirdin,

Sən onlara balam deyib, balan kimi sevirdin!

Şanlı Aprel döyüşündə  şəhid oldu  dostun Raquf!

Aldın onun qisasını düşmənindən demədən uf!

Tanıyanlar mərdliyinə heyran qaldı,

Mükafatın bir fəxri ad,  3 otaqlı mənzil oldu.

Sənsə onu bagışladın bir şəhidin övladına.

Önəm verdin qəlbindəki   xeyirxahlıq qanadına

Səngərlərdə  əsgəriylə birgə yatıb bir cərgədə yemək yeyən,

Sadə qəlbli komutanım! İgid Alpım! De, şəhidim,

Hansı adla səni anım?  Mənim Polad generalım!

= = = = = =

Anan deyir: Poladımı   heç  görmədim generallıq libasında,

əsgər idi öz kəndində, öz elində, obasında.

Sən bu qədər səmimi və sadə idin!

Generaldın! Bir  ər idin! ! Zabit idin!  Əsgər idin!

Bu vətənin əsgəritək şəhid oldun!

Sən ad üçün yaşamırdın! Sən ad üçün döyüşmürdün!

Vətən üçün döyüşürdün!  Torpaq üçün döyüşürdün!

Sən ölmədin! Şəhid oldun!  Məzar  yerin uca göylər!

Orda sənə  qucaq açır Nur sifətli Peygəmbər!

Ey şəhidm! Qürur yerim! Açıq alnım! İdealım!

Hansı adla səni anım? Mənim Polad generalım!

= = = = = =

Neçə əsr, qərinələr ötüşsə  də,  zəmanənin  saçlarıına dən düşsə də,

Şəhid adın, polad adın  ucalarda bil, qalacaq !

Nə qədər ki, Azərbaycan var olacaq, sənin adın yaşayacaq!

Ana yurdun qarşısında üzün agdır, başınsa dik!

Vətənimin igid oglu,  ey qəhrəman Türk oglu türk!

Şəhadətin mübarəkdi! Rəşadətin mübarəkdi!

Qürur yerim! Açıq alnım! Adım-sanım! De, şəhidim,

Hansı adla səni anım? Mənim Polad  generalım!

SÜDABƏ SƏRVİ

22.08.2020