Erməni qədər şərəfini itirmiş, alçaq ikinci bir milləti tarix tanımır

Dünyada özü kimi şərəfsiz, vəhşi, murdar, binamus ikinci bir millət tapa bilməzsən ki, erməni milləti qədər bu cür alçaqcasına qeyri-insani xüsusiyyətlərə sahiblik etsin. Təsəvvür edin bir millət ki, ağacdan, həyət-bacadakı meyvə bağlarından qisas almağı qəhrəmanlıq hesab edib onları doğrayıb yerə tökürsə, evlərə od vurub külə döndərirsə, tövlədəki heyvanlara yemin içərisinə zəhər qatıb öldürürsə, ona millət, xalq demək günahdır.

Kəlbəcərdəki hadisələr bir daha göstərdi ki, zatı qırıq erməni üçün heç bir insani dəyərin, mərhəmət və humanizmin zərrəcə əhəmiyyəti yoxdur. Çünki qanı xarabdır, geni xəyanət və xainlik üzərində yoğrulub. Təəssüflər olsun ki, dünya birliyi erməninin idbarlığını, şərəfsizliyini görsə də, susur, bir kəlməlik sözü belə dilinə gətirməyi özünə rəva görmür. Hardadır BMT, ATƏT, AVROPA İTTİFAQI, AVROPA ŞURASI!?

Niyə, hansı səbəbdən erməni vəhşiliyinin önünü kəsmək istəmirlər!? Əgər erməninin elədiyinin 100-dən birini azərbaycanlılar etmiş olsaydı indi aləm bir-birinə qarışmışdı. Üstümüzə sağdan-soldan yeriyən erməni faşizminin və havadarlarının təzyiqləri altında ağır və dözülməz işgəncələrə məruz qalırdıq. Sanksiyaların, beynəlxalq qurumlar tərəfindən əleyhimizə yönəlik qərarların günbəgün artan xətt üzrə irəlilədiyini müşahidə etsək də, bu barədə hansısa təsirli tədbirlərin tətbiqini hiss etmirik. Əksinə, burada da günahkar qismində yenə Azərbaycan ittiham olunur.

Erməni Kəlbəcərdən çıxmaq xəbərini alar-almaz ağlasığmaz vəhşilikləri ilə özünün əsl iyrənc sifətini nümayiş etdirdi. Qamışlıqdakı vəhşi heyvanlardan və meşə yırtıcılarından təlim-tərbiyə alan ermənidən bundan artığını gözləməyin özü böyük sadəlövhlük olardı. İlanın ağına da, qarasına da lənət !!! Min dəfə lənət !!! Torpağı, dövləti, vətəni olmayan erməninin baxışlarında harada yaşamasından asılı olmayaraq oranı özünə vətən hesab etməsi və sonradan saxta bir tarixlə ərazi iddiasına qapılması artıq xəstəlik halına gəlmişdir. Odur ki, beləsi ilə heç qonşuluq etməyə dəyməz. Sonda xəyanətlə üzləşəcəyini öncədən təsəvvür edə bilərsən. Körpəsindən tutmuş böyüyünə qədər nifrətə layiq bu millətdən nə qədər uzaqda dayansan, bir o qədər qulağın sakit olar.

Eldar Sabiroğlu,
Müdafiə Nazirliyinin keçmiş mətbuat katibi