Ev təsərrüfatlarının kredit borcu-İctimai rəy sorğusunun nəticələri

Mərkəzi Bankın 30 noyabr 2022-ci il tarixinə olan məlumatına əsasən, bankların kredit portfeli il ərzində 3 milyard manat və ya 18.1% artaraq 19.7 milyard manat təşkil edib. Hesabat dövründə bankların kredit portfelində artım əsasən istehlak və ipoteka kreditlərinin artmasından qaynaqlanıb. Belə ki, dövr ərzində kredit portfelinin tərkibinin əhəmiyyətli hissəsini (56%) təşkil edən biznes kreditlərində artım 12.7% və ya 1.2 milyard manat olduğu halda, istehlak kreditləri üzrə 27.7% və ya 1.2 milyard manat, ipoteka kreditləri üzrə isə 21.9% və ya 0.5 milyard manat qeydə alınıb. Bundan əlavə, ilin 11 ayı ərzində bank müştərilərinin sayı 1.1 milyon nəfər və ya 0.9% artaraq 13.6 milyon nəfərə (99%-i fiziki şəxslər olmaqla) çatmışdır. 

Mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq,  Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi ev təsərrüfatlarının kredit borcuna dair məlumatları öyrənmək məqsədilə növbəti rəy sorğusunu keçirib. Qeyd edək ki, burada kreditin istehlak, ipoteka, kommersiya və digər növləri üzrə təyinatından asılı olmayaraq, ümumi dəyərləndirmə aparılıb. Əldə olunan nəticələrin ilkin təhlilinə görə, “Özünüzün, yaxud ailə üzvünüzün hazırda kredit borcunuz varmı?” sualına iştirakçıların 57.7 %-i “bəli”, 42.0%-i “xeyr” cavabı verib.

     Nəticələrə əsasən, dövlət sektorunda işləyənlərin 75.3%-i özünün və ya ailə üzvünün kredit borcunun olduğunu bildirib. Bu göstərici özəl sektorda (muzdlu) işləyənlər üzrə 60.5%, fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar üzrə 53.0% təşkil edib. Nəticələri respondentlərin yaşayış məntəqəsinin növü üzrə nəzərdən keçirdikdə, kənddə yaşayanların 48.7%-i, şəhərdə məskunlaşanların 61.3%-i özünün və ya ailə üzvünün kredit borcu olduğunu ifadə edib.

Sorğu 2022-ci ilin dekabr ayında 18 yaşından yuxarı 384 respondent arasında telefonla müsahibə formasında keçirilib, könüllü iştirak və anonimlik prinsipləri qorunub. Sorğu 12 iqtisadi rayonu əhatə edib və gender balansı təmin edilib. Nəticələrin əminlik intervalı 95%, xəta payı 5%-ə bərabərdir.